Carnaval in Schimmert

Ook dit jaar staat het Taarmenneke in brons weer te pronken tijdens alle festiviteiten rond het Canavalsgebeuren in Schimmert.
In opdracht van Carnavalsvereninging De Taarbreuk door mij ontworpen en onthuld in 2011.
Geplaatst tussen kroeg en kerk doet hij de vasteloavend alle eer aan.....
Sjoane Carneval saame!!!
Alaaf!! Vera.